Plan

De appartementen worden zodanig gesitueerd dat er een afgesloten binnenhof ontstaat welke door alle bewoners gebruikt kan worden. Elk appartement heeft een kleine tuin aan de achterkant. Aan de rand van het complex aan de zijde van de Weusteweg wordt een centrale parkeerplek voor de auto’s van de bewoners en bezoekers gecreëerd. Deze centrale parkeerplek zal aan het gezichtsveld van de woningen aan de aangrenzende woonwijk onttrokken worden door enerzijds aan te leggen bebossing en een overkapping waarbij zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt zullen worden. Deze overkapping zal tevens kunnen functioneren als basis voor het opwekken van elektriciteit door zonne-energie en voorzien worden van oplaadpalen voor elektrische auto’s. De bewoners hebben ook de mogelijkheid om via de ontsluitingsweg, die op het eigen terrein  komt te liggen, hun eigen appartement met de auto te bereiken. Deze ontsluitingsweg dient tevens als voorziening voor servicediensten, brandweer, ambulances, enzovoort. Aan de kant van de Woestendijk zal de huidige groene wal zoveel mogelijk gehandhaafd worden.

                                                                                                                                                                  Indicatief, als voorbeeld

Voor wie bestemd

Mix van bewoners

Bij toekomstige bewoners werd in eerste instantie gedacht aan oudere mensen met beginnende beperkingen. In de overleggen met de ouderenadviseurs van de gemeente Wierden werd gezegd dat een mix van mensen mogelijk meer gewenst is. Dat geeft in hun visie een levendiger beeld en meer mogelijkheden om elkaar van dienst te kunnen zijn.

 

Voor een duidelijk beeld op het hofje en de woningen is in de tekening het groen (bomen en struiken) weggelaten.


Huidige situatie

 

In rood is het gebied gemarkeerd waarbinnen het project

moet worden gerealiseerd.