Nieuws


04-07-20 Hoe vergrijzing jouw zoektocht naar een huis belemmert

'De woningmarkt zit op slot, met name door een gebrek aan nieuwbouw èn de trage doorstroming op de woningmarkt. En de komende jaren wordt dat doorstromen alleen maar minder. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Er komen steeds meer ouderen bij en die zijn steeds minder geneigd te verhuizen, zo blijkt uit het rapport Staat van de woningmarkt 2020.........'

 

'.....Om de impasse te doorbreken zijn er creatieve oplossingen nodig èn een nieuwe manier van huizen bouwen.'

 

Bron: NOS https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2339504-hoe-vergrijzing-jouw-zoektocht-naar-een-huis-belemmert.html

 

 

Vereniging Hôfke te Wierden i.o werkt al aan creatieve oplossingen en gaat bouwen op een nieuwe manier. De vereniging zal de doorstroming in gemeente Wierden op gang brengen. Zoals een ambtenaar van de gemeente verwoordt: de trein moet in beweging komen.......


21-04-2020 Woningmarktonderzoek Wierden: Meer woningen voor starters en ouderen.

Uit de woningmarktonderzoek van gemeente Wierden (zomer 2019) blijkt dat er behoefte is aan meer passende woningen voor starters en ouderen.

Wethouder Coes: "We willen dat er meer van dat soort levensloopsbestendige woningen gebouwd worden. Je komt daarmee tegemoet aan de wensen van ouderen én het is ook goed voor de jongere generaties."

 

Bron: De Wiezer week 17

 

Voor de volledige tekst, lees u verder via onderstaande link op pagina 20:

https://issuu.com/twinsense/docs/wi01wk17_wi17

 


9-03-2020

 

In verband met de Corona virus pandemie nemen wij de volgende maatregelen:

We zullen tijdelijk geen bijeenkomsten organiseren.

Ook overleggen met organisaties zoals gemeente Wierden zijn uitgesteld.

Wij zullen via email en via deze website contact onderhouden met alle belanghebbenden.

 

We wensen iedereen goede gezondheid toe.

 

Kerngroep


04-2020 Enquete van woonbond over gemeenschappelijk wonen

"Woongemeenschappen van ouderen kunnen zich verheugen in een groeiende belangstelling, zeker nu ouderen langer zelfstandig willen wonen zonder te vereenzamen, en steeds meer verzorgingshuizen worden gesloten. Seniorenwoongroepen voorzien in de behoefte aan een sociaal netwerk, zonder de eigen zelfstandigheid op te geven.

Uit de enquête van de LVGO blijkt dat nagenoeg alle ouderen die in woongroepen wonen (96%) de onderlinge steun en hulp, zonder in de hulpmodus te schieten, het meest waarderen. Ook het goede buren zijn (85%), gezelligheid en sociaal contact (84%) staan hoog in de top tien"

 

Uit enquete van de Woonbond geeft 77% aan voordelen te zien in gemeenschappelijke woonvormen. 16% wil in de toekomst gemeenschappelijk wonen, de meerderheid misschien. Het ontbreken van aantrekkelijk aanbod wordt veel genoemd.

 

Bron: https://www.woonbond.nl/nieuws/onderlinge-hulp-grootste-pluspunt-ouderenwoongroepen

 

Bron: Woonbond Huurwijzer 2020 no.102-02-2020 Belangrijk nieuws over het project ‘Aan de Weuste’ 

 

 

 

Eén van de twee woningen, waar het project beoogd werd, is verkocht.

 

Dat betekent een herbezinning op deze locatie.

 

Daarover zal binnenkort gesproken worden met de, ongeveer 50, mensen die ingetekend hebben voor deze locatie.

 

Daarover vindt u binnenkort meer informatie op de website.

 

 

 

Naast deze locatie is er nog een aantal mogelijke locaties in beeld.

 

Daarover zijn we, o.a. met de gemeente Wierden, in gesprek.

 

 

 

In de gemeentelijke woonagenda wordt helder aangegeven dat levensloopbestendig wonen een prioriteit is.

 

Als vertegenwoordiger van de bovengenoemde groep zal de Kerngroep verder werken om realisatie dichterbij te brengen.

 

 

Ook als de locatie ‘Weusteweg/Woestendijk’ niet mogelijk blijkt te zijn, blijft het initiatief van samen wonen in een hofje springlevend! 
 

 

Op mooie vorderingen in 2020!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kerngroep ‘Aan de Weuste’


Zelf seniorenwoning bouwen? Gemeentes werken tegen

Diverse gemeenten frustreren de bouw van seniorenwoningen. Zij stellen geen betaalbare grond beschikbaar maar verkopen die aan de hoogste bieder. Ouderen die met elkaar seniorenwoningen willen bouwen, lopen vast in procedures rondom bestemmingsplannen, bouwvergunningen en financiering. Hierdoor neemt het tekort aan seniorenwoningen nog verder toe.

Knarrenhofjes komen niet van de grond

In Zwolle staat sinds 2017 een zogeheten ‘Knarrenhof’. Een woonconcept waarbij senioren zelfstandig wonen, maar ook naar elkaar omkijken. Bij Stichting Knarrenhof hebben zich inmiddels 16.500 ouderen uit 301 gemeenten gemeld die ook collectief levensloopbestendige woningen willen bouwen. Maar na 8 jaar is het alleen in de gemeente Zwolle gelukt om een Knarrenhof te realiseren. Zeker 60 projecten komen niet of nauwelijks van de grond. En dat terwijl de overheid juist wil dat ouderen het heft in eigen hand nemen wat betreft passende woonruimte.

Gemeente werkt tegen

Annemiek Hogendorp (58) woont alleen op een bovenwoning en wil verhuizen naar een levensloopbestendig huis. Het liefst een gelijkvloerse woning waar ze in contact komt met andere bewoners, want: ‘samen sta je sterk’. Als ze met haar plannen naar de gemeente gaat, hoort ze: “Dan gaat u toch naar één van de omliggende gemeenten”. Johan (78) en Anneke Rebergen (72) willen ook graag kleiner wonen. Zij zien een Knarrenhof ook als uitkomst om prettig oud te worden. Maar de realisatie stuit op allerlei problemen in de gemeente Leiden. In de video hierboven vragen we waarom gemeentes zich zo opstellen aan Marleen Damen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook spreken we Peter Prak, die initiatiefnemer is van Stichting Knarrenhof.

Zelf op zoek naar uw seniorenwoning

Het is belangrijk om op tijd te beginnen aan het zoeken van een woning die ook geschikt is als u ouder wordt, minder mobiel bent en meer zorg nodig heeft. Een woongemeenschap kan heel geschikt zijn. Op deze pagina zetten we de verschillende mogelijkheden op een rij.

 

Terugkijken:

Bron: https://www.maxmeldpunt.nl/wonen/zelf-seniorenwoning-bouwen-gemeentes-werken-tegen/

 


 

Van een woonhof aan de 'woeste grond'

 

dromen heel veel mensen.

 

2020 vooral duurzaam en gezond.

 

Dat willen wij jullie wensen!

 

 


30-11-19 Bijeenkomst Groep

In november 2019 heeft de groep toekomstige bewoners met elkaar afgesproken om een principeverzoek Ruimtelijke Ordening voor te bereiden.


31-10-19 Overleg Kerngroep

De kerngroep heeft eind oktober 2019 overleg. De kerngroep zal dan o.a. een volgende groepsbijeenkomst bespreken en plannen. In december zal overleg plaats vinden met Gemeente Wierden.


26-09-19 Bezoek aan Knarrenhof Zwolle

Op 26 augustus gaat een aantal leden van de kerngroep Aan de Weuste op bezoek bij Knarrenhof Zwolle.


29-08-19 Bijeenkomst Groep

Op 29 augustus is een bijeenkomst voor de toekomstige bewoners geweest.

Besproken zijn de vragen, die binnen de groep leven.

Er is een kort verslag gedaan van de gesprekken met de gemeente Wierden en Provincie Overijssel.

Ook besproken de wijze waarop wij aan wijkbewoners van de Weuste willen vragen over hoe zij denken over het Huis van Wijk en over het Plan Aan de Weuste.

Binnenkort heeft de kerngroep een gesprek met de gemeente Wierden.


18 juli 2019 Nieuwbouw locatie Jan Jansweg in Wierden

"Op deze locatie komen acht levensloopgeschikte twee-onder-één-kapwoningen voor een brede doelgroep.

...Zo worden de woningen op zo’n manier gebouwd dat de woonkamers gelegen zijn aan het middenterrein. Aan de voorzijde van de woning komt ook het terras, waardoor bewoners elkaar sneller kunnen ontmoeten. Belangrijk in een tijd waarin bewoners, ook met zorg, langer zelfstandig thuis wonen....

..Reggewoon verwacht door deze manier van bouwen verbinding tussen bewoners te stimuleren."

Bron: https://www.reggewoon.nl/projecten/sloop-8-woningen-jan-jansweg

 

18 juli 2019

 


09-07-19 Bijeenkomst Gemeente Wierden en Provincie Overijssel

In Augustus zal door de kerngroep voor de geïnteresseerden in een bijeenkomst verslag worden uitgebracht over de gesprekken met Gemeente Wierden en Provincie Overijssel. Daarnaast is er gesproken met alle Wierdense politieke partijen.


12 juni 2019

 

De nieuwe coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP in Provincie Overijssel wil 'voldoende woningen passend bij de woonbehoefte van verschillende inwoners, huurders, senioren en starters op de juiste locatie met de juiste (zorg)voorzieningen'.

 


Ze is op visite...............

Ze is op visite, die zondagavond. Na het eten wandelen we langs het stuk grond waar verscholen in de bossen twee huizen staan.
‘Kijk’, zeg ik tegen haar, ‘Hier gaan wij misschien wel wonen later’.
Ik leg uit dat het een soort kring van kleine huisjes is voor oudere mensen. Een woonhof.
Ze reageert nauwelijks. Ze knikt in de verte, in richting van óns huis.
‘Jullie wonen daar toch goed’, is het enige dat mijn dochter zegt.
Haar ‘woonhof’ voor jongelui met een verstandelijke beperking is al weer bijna acht jaar geleden gerealiseerd. Daarvoor was er een traject van jaren van voorbereiding. Contacten leggen met andere ouders, gemeenten, woningstichtingen, zorgaanbieders.
Vaak werd ik moedeloos, maar ik bleef trekken aan dat ‘dooie paard’.


Dat dooie paard ligt nu in Wierden. Samen met een groep ‘jongere ouderen’ willen we een woonplan initiëren. Kleinschalig wonen, duurzaam, levensloopbestendig en omzien naar elkaar, zijn de kernwoorden.
Dat zijn mooie ideeën maar dan komt er een paardenstal voorbij aan nog meer kernwoorden; wooncontingenten, bouwafspraken tussen omwonende gemeenten, bestemmingsplannen, projectontwikkelaars en makelaars.
Het wordt wéér een weg van de lange adem. Maar dan voor onszelf.


Voor mijn schoonmoeder is er een ander verhaal. Zij woont met haar leeftijd, ver over de tachtig, nog steeds in haar eigen huis in een grote stad.
Ze lijdt aan onder andere, vasculaire dementie, is slecht ter been en als ze haar medicatie niet neemt, krijgt ze waanbeelden. Op gezette tijden heeft ze hulp aan huis voor de medicatie, verpleegkundige handelingen en huishoudelijke hulp. Verder is er de mantelzorg die voornamelijk gedaan kan worden door één dochter die in de buurt woont.
In de straat heeft ze geen contact meer. Van buren hoeft ze geen hulp te verwachten, dat zijn studenten of werkende gezinnen. Ze kent geen namen en geen gezichten.
‘s Morgens stapt ze met veel moeite in de bus die haar naar de dagbesteding brengt. In een vreemde wijk waar ze niemand kent, brengt ze de dag door met een groepje gelijkgestemden.
Toen de dementie nog niet haar leven overheerste gaf ze duidelijk te kennen niet naar een verzorgingstehuis te willen gaan. Ze wist hoe het daar was van haar overleden man.
Nu proberen we zolang mogelijk het thuis wonen te ondersteunen.
Als we bij haar op bezoek komen, staat ze in de keuken te drentelen bij het koffiezetapparaat. Ze lacht en mompelt wat, doet een verkeerd kastdeurtje open en verstart.
‘Zal ik even koffie zetten dan kan u de bloemen doen’, red ik haar. Opgelucht pakt ze het boeket aan en legt het op de rollator.

Stapje voor stapje in een huis dat haar niet meer past.


Het is niet het beeld wat ík voor ogen heb om ouder te worden.
Daarom blijven we de kar trekken.
Die ouwe knol staat vanzelf op.

 

Anneke Doornbos

Bron: https://nestmetspiegelei.nl/2019/05/13/moederdag/

 

De Wiezer week 25-2019 https://issuu.com/twinsense/docs/wi01wk25_18-06-2019_om_10.15.15


27-05-19: Samen oud worden op het Vriendenerf

Bron: https://www.hetkanwel.nl/2017/09/13/vriendenerf/

 

Op het Vriendenerf in Olst woont een groep actieve vijftigplussers in prachtige energieneutrale huizen. Ze wonen zelfstandig, maar delen een groen erf.24-05-19: Citaat uit De Driehoek: 'Knarrenhof in gemeente zou mooi zijn.'                                Oog voor mensen met zorgvraag. Door Rosalien Slagers

Bron:

https://www.dedriehoek.net/reader/55817/1128993/knarrenhof-in-gemeente-zou-mooi-zijn-oog-voor-mensen-met-zorgvraag

 

.......'Progressief Wierden is daarom blij met initiatieven zoals een Knarrenhof, soms wordt het ook wel woonhof genoemd......

... Ik ben van overtuigd dat als de gemeente zulke initiatieven ondersteunt of hiertoe zelf het initiatief neemt dit op termijn kosten zal besparen......'

 


23-05-19 Bijeenkomst Groep

Op 23 mei 2019 hebben we een inspirerende en drukbezochte bijeenkomst gehad. Meer dan 30 mensen.

 

Er is door de kerngroep een samenvatting gegeven over de gesprekken met de provincie Overijssel en gemeente Wierden, met makelaar Weghorst en met projectontwikkelaar Roosdom-Tijhuis.

 

Samen met elkaar hebben we in groepjes gesproken over 4 tal onderwerpen:

1. Het Hofje.

2. De bewoners.

3. Huisje/appartement.

4. Huis van Wijk.

Samenvatting en uitkomsten van die gesprekken worden in een volgende bijeenkomst gepresenteerd.

Een kort verslag wordt binnenkort verstuurd.

 


09-05-2019 Citaat uit Nieuwsbrief Knarrenhof

Bron:

https://knarrenhof.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nieuwsbrief-mei-2019-4.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy&utm=campaign=email_marketing

 

Er moet meer grond beschikbaar komen. Hij deed daarom een dringend beroep op gemeenten om hiervoor actiever grond vrij te maken. "Dat is nodig, want de vraag naar dit soort woonvormen zal door de vergrijzing alleen maar toenemen. Jaren wachten tot gemeenten een locatie vinden duurt simpelweg te lang. Gemeenten moeten actief ruimte gaan creëren.”

 


04-05-2019 Citaat uit "Tubantia": We gaan geen steunkousen bij elkaar aantrekken.

Bron: https://www.tubantia.nl/oldenzaal/henk-en-mathilde-zetten-zich-in-voor-eigen-woonvorm-in-oldenzaal-zelf-bepalen-hoe-we-oud-worden~ae3d12e1/

 

zELF BEPALEN HOE WE OUD WORDEN.

 

Samen een groep leeftijdsgenoten, wil Henk en Malhilde een hofje in Oldenzaal realiseren. Noabershof Olnzel. De bewoners committeren zich eraan dat ze omzien naar hun medebewoners. Met behoud van de eigen privacy.Samen willen ze ruim twintig huur- en koopwoningen realiseren. De woningen krijgen een slaap- en badkamer beneden.


15-04-2019 Citaat uit "de Stentor":  Na zomer schop in grond voor Knarrenhof in Hardenberg


03-04-2019 Kabinet stimuleert wooninitiatieven voor fitte ouderen

 

Bron:NOS.NL 

 

Vitale ouderen die niet naar een zorginstelling willen, maar liever zelf hun oude dag regelen, krijgen hulp van de overheid. Minister De Jonge en minister Ollongren willen kleinschalige alternatieve woonvormen extra stimuleren.

 

Babyboomers proberen steeds vaker projecten op te zetten waar ze gemeenschappelijk kunnen wonen, al of niet in combinatie met zorg. Banken, pensioenfondsen en investeerders zijn er niet happig op om dat soort particuliere initiatieven te financieren.

 

Daarom stelt het kabinet een stimuleringsregeling in. Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen om de haalbaarheid van hun plan te onderzoeken. Voor dit jaar is er ruimte voor 70 tot 90 aanvragen.

 

Borg

 

Daarnaast gaat de overheid borg staan voor een groot deel (90 procent) van de leningen in de ontwikkelingsfase en voor een deel (15 procent) van de leningen die afgesloten worden in de fase dat er wordt gebouwd en er eventueel nafinanciering nodig is.

 

Het kabinet denkt dat op die manier elk jaar ongeveer 50 projecten kunnen worden gestimuleerd. En dat aantal loopt naar verwachting op. Vanaf 2021 is er maximaal 164,4 miljoen euro beschikbaar voor borgstellingen.

 

Het bekendste particuliere initiatief op het gebied van bouw voor senioren is Knarrenhof. Op verschillende plekken in Nederland zijn er groepen ouderen die met elkaar een woningproject willen ontwikkelen.

 

De woningen zijn zo ingericht, dat ouderen er kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Er is een gemeenschappelijke tuin of ruimte, net als in traditionele hofjes. Bewoners zijn zelfstandig, maar letten wel op elkaar. Alleen in Zwolle is er al een Knarrenhof gerealiseerd, in zeven andere plaatsen wordt naar verwachting binnen twee jaar gestart met de bouw.

 

De stimuleringsregeling is gericht op initiatieven voor senioren met een laag of middeninkomen. De projecten bestaan uit minimaal vijf woningen.

 

Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Klassieke bejaardentehuizen bestaan eigenlijk niet meer. Als mensen samen hun oude dag regelen en samen in een complex gaan wonen, verwacht het kabinet dat er minder beroep wordt gedaan op de zorg. Ook voorkomt het eenzaamheid.

 

Beroep op gemeenten

 

Minister De Jonge ondertekende vanmiddag in de Knarrenhof in Zwolle een overeenkomst met verschillende banken, die de leningen moeten gaan verstrekken.

 

Bij die gelegenheid zei hij dat hij overtuigd is dat niet alleen financiering de ontwikkeling van dit soort seniorenprojecten in de weg staat. Er moet ook voldoende grond beschikbaar zijn. Hij deed daarom een beroep op gemeenten om grond ter beschikking te stellen. "Dat is nodig, want de vraag naar dit soort woonvormen zal door de vergrijzing alleen maar toenemen."

 


20-03-2019 Geen reactie gehad op uw contactverzoek?

 

U heeft een contactformulier ingevuld en nog geen reactie van ons gehad?

 

Onze excuses hiervoor.

 

Uw verzoek is dan helaas niet door ons gelezen. Dit geldt voor de periode tot maandag 18 maart 2019. 

 

Graag aan u het verzoek om opnieuw  het contactformulier in te vullen.

Wij zullen u daarna zo spoedig mogelijk een email sturen.


20-03-2019 Intentieverklaring getekend.

 

7 maart 2019 hebben we weer een bijeenkomst gehad met mensen die in het hofje willen wonen.

Er is gerapporteerd door de kerngroep leden over de gesprekken met o.a. de gedeputeerde mevr. van Haaf, de wethouder dhr. Coes, de woningbouwvereniging Reggewoon, een makelaar, een bouwer en een projectontwikkelaar.

 

We kregen, in genoemde gesprekken, het advies om de geïnteresseerden een intentieverklaring te laten tekenen.

Daartoe is 11 maart een mail uitgegaan.

Tot 17 maart hebben inmiddels 39 mensen de intentieverklaring getekend.

 

Voor mensen die in een hofje in Wierden willen wonen bestaat nog steeds de mogelijkheid om de intentieverklaring te tekenen.

U kunt dit via de website contactformulier kenbaar maken.

 

 


15-01-2019 Plan 'Aan de Weuste'; woningen voor zestigplussers in klein hofje

Bron: De Wiezer 15 januari 2019

WIERDEN – Het plan voor een woon- en zorgwijkje aan de Weusteweg en Woestendijk in Wierden is weer in de spotlight komen te staan dankzij het bezoek van lijsttrekker van de provinciale staten van de VVD, Monique van Haaf samen met Statenlid Yvonne Koolhaas. Zij lieten zich vorige week ter plekke informeren over de plannen van Bert Evenwel, Herman Jonker en Jan en Marian Henning. Zij zijn eigenaar van de percelen Woestendijk 2 en Weusteweg 13 en hebben samen met coördinator Ton van Wijck het plan vormgegeven om een hofje te creëren waar zestigplussers uit Wierden zich op niet al te lange termijn moeten kunnen vestigen.

 

De huidige villa kan ruimte bieden voor zorg, wellness en ontspanning.

Wonen in een 'hofje' anno 2019, voorzien van alle gemakken om levensloop bestendig te kunnen wonen. Dat is de insteek van de initiatiefnemers. Het plan 'Aan de Weuste' ligt sinds vorig jaar zo goed als hapklaar op de plank en het aantal geïnteresseerden is inmiddels gegroeid naar ruim dertig Wierdenaren die hun huidige woning willen verruilen voor een kleine huis in het hofje. “De realisatie van dit plan helpt ook de woningmarkt in de Wierden en de regio. Er kunnen in de vrijkomende woningen weer nieuwe inwoners instromen. Deze doorstroom kunnen we goed gebruiken in de gemeente en de regio”, aldus Maarten Swagerman van de lokale fractie van de VVD. “We zien uit naar een vervolg. De initiatiefnemers van Aan de Weuste gaan nog enkele stappen uitwerken. Voor ons als fractie is het duidelijk. We vinden dit een geweldig plan. Wat ons betreft gaat dit gerealiseerd worden.”

De laatste jaren is er in Nederland al een groot aantal plannen met woonhofjes gerealiseerd of staan in de stijgers, onder meer de Knarrenhof in Zwolle en een vergelijkbaar project in Hardenberg. “Elke keer opnieuw blijkt er een ruime belangstelling voor deze woonvormen te zijn met steeds veel meer kandidaten dan de geboden capaciteit. Ons plan in Wierden heeft de mooie componenten van genoemde hofjes in zich. De suggestie van de gemeente Wierden, om de combinatie van woonhofje en 'Huis van de Wijk' te overwegen en te onderzoeken, maakt het project extra aantrekkelijk”, menen de initiatiefnemers.

De appartementen worden zodanig gesitueerd dat er een afgesloten binnenhof ontstaat welke door alle bewoners gebruikt kan worden. Elk appartement heeft een kleine tuin aan de achterkant. Aan de rand van het complex aan de zijde van de Weusteweg wordt een centrale parkeerplek voor de auto’s van de bewoners en bezoekers gecreëerd. Deze centrale parkeerplek zal aan het gezichtsveld van de woningen aan de aangrenzende woonwijk onttrokken worden, door enerzijds aan te leggen bebossing en een overkapping waarbij zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt zullen worden. Deze overkapping zal tevens kunnen functioneren als basis voor het opwekken van elektriciteit door zonne-energie en voorzien worden van oplaadpalen voor elektrische auto’s. De bewoners hebben ook de mogelijkheid om via de ontsluitingsweg, die op het eigen terrein komt te liggen, hun eigen appartement met de auto te bereiken. Aan de kant van de Woestendijk zal de huidige groene wal zoveel mogelijk gehandhaafd worden.

De villa aan de Woestendijk kan fungeren als centrale locatie, waar verschillende diensten en disciplines geboden kunnen worden. Te denken valt aan zorg, maar ook ontmoetingscentrum annex wijkgebouw voor de omgeving, daar is op dit moment nog een gebrek aan in de wijken de Weuste en Hooilanden. Het voorlopige plan omvat een gezamenlijke locatie met daaromheen gesitueerd 31 appartementen. Dit jaar moet duidelijk zijn of het plan daadwerkelijk doorgang kan vinden.

 


11-01-2019 Veel animo voor woonhof in Wierden-Noord om te kunnen ‘ontspullen’

Bron: Dagblad Tubantia 12 januari 2019

 

WIERDEN - Er bestaat veel belangstelling voor een bouwplan om in Wierden-Noord een woonhof met zo’n 30 appartementen te realiseren. Inmiddels hebben zich 35 geïnteresseerden aangemeld voor het Aan de Weuste-project. Dat is bedoeld voor ouderen die kleiner willen gaan wonen of zorg nodig hebben.

 

Het project spreekt haar erg aan, zegt een van de belangstellenden, Anneke Doornbos. Ze woont in de naburige woonwijk van Wierden-Noord. ,,We willen ook graag kleiner gaan wonen’’, luidt haar verdere uitleg. ,,Oh, u wilt dus gaan ontspullen’’, reageert Monique van Haaf, VVD-lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen. Ze laat zich met een liberale delegatie deze vrijdagmorgen bijpraten met enkele koop- en huurlustigen en projectaanjager Ton van Wijck. 

 VVD-lijsttrekker Monique van Haaf bij de Statenverkiezingen (tweede van links) krijgt uitleg over bouwplan Aan de Weuste. © Lenneke Lingmont

 

,,Wonen staat expliciet in ons verkiezingsprogramma’’, vervolgt Van Haaf. ,,Maar we moeten niet meer hele woonwijken zomaar uit de grond stampen. Je dient eerder te kijken naar de wensen, welke behoeften de mensen hebben.’’

Het ontwerp voor het project Aan de Weuste van architect Martin Oostenrijk.
Het ontwerp voor het project Aan de Weuste van architect Martin Oostenrijk. © Bouwkundig Ontwerpburo Martin Oostenrijk

Omarmd door gemeente

Het bouwplan is gesitueerd in de bossen tussen de villa’s aan de Woestendijk 2 en Weusteweg 13. De eigenaren namen begin vorig jaar het initiatief. Vanuit het gemeentehuis werd het project meteen omarmd, ook al hield de verantwoordelijke wethouder een slag om de arm vanwege de al dan niet beschikbare wooncontingenten.  

Huis van de Wijk

De gemeente kwam wel met een verlangen op de proppen. In het gebouw zou prima een zogenaamd Huis van de Wijk - een onderdak voor allerlei activiteiten - passen, want binnen Wierden-Noord ontbreekt tot nu toe als enige wijk of buurtschap in de gemeente een kulturhus. Dit valt zo nodig uit te breiden met andere onderdelen: een grand café, een zorgvoorziening, een fysiotherapeut of een dagbesteding. De villa aan de Woestendijk is in beeld om Huis van de Wijk te worden.

Ik moest wel eerst een drempel over, maar ik raak nu steeds enthousias­ter over dit plan

Egbert Wessels, een geïnteresseerde in het Aan de Weuste-project

Echt noaberschap van platteland

Ook alle Wierdense raadsfracties bleken meteen enthousiast over Aan de Weuste. ,,Het ligt mooi centraal, dicht bij een fietspad waardoor heel snel in het centrum bent’’, zegt VVD-fractieleider Rita Ekkelenkamp. ,,We hopen dan ook dat dit plan handen en voeten krijgt. Wanneer je net zestig bent, sta je er vaak niet bij stil dat je partner of jij hulpbehoevend kunnen worden. Daarom is dit zo’n mooi initiatief. Het doet me echt denken aan de noaberschap van het platteland, zoals ik dat van vroeger ken. Dat zie je hier terug in andere dingen, zoals de zorg voor elkaar.’’

Veel woonplezier

Bewoonster in spe Doornbos noemt het sociale aspect van dit project ook belangrijk. ,,Je gaat er om met mensen van diverse pluimage, je ziet naar elkaar om. Dat kan erg veel woonplezier opleveren.’’ Buurtbewoner Egbert Wessels, inmiddels ook een van de 35, zat er aanvankelijk wel tegen aan te hikken. ,,Ik moest wel eerst een drempel over. Maar ik ben steeds enthousiaster geraakt. Dit draagt enorm bij aan je eigen welzijn als oudere.’’


24-08-2018 Een droevig bericht.

Dag lezer van de site. 

Helaas moet ik je dit laten weten.

 

Bert Evenwel, één van de vier initiatiefnemers van het project “Aan de Weuste”, is vrij plotseling overleden. Na enkele operaties en de eerste chemokuur ging hij verder achteruit en is vrijdag 24 augustus overleden.

Familie, vrienden en buren zijn geschokt. 

 

Over de wijze van voortzetting van het project zal in september gesproken worden. 

 

De mensen, die geïnteresseerd zijn in Wonen en Zorg op maat in het Woonhofje en/of het Huis van de Wijk, worden geïnformeerd. 

 

Als bijlage een kort stukje dat Bert, vorige week nog, mede inhoud en kleur heeft gegeven. Het gaat over de goede en mooie contacten met vele mensen binnen de gemeente Wierden, en daarbuiten, in relatie tot het project.

 

mede namens de bewoners/initiatiefnemers Weusteweg/Woestendijk-Wierden,

Ton van Wijck

 

Bijlage:

Augustus 2018. De relatie met mensen in en om Wierden m.b.t. het project “Aan de Weuste”.

Wonen voor ouderen met zorg op maat, gecombineerd met het Huis van de Wijk.

 

Vier bewoners van Wierden hebben het initiatief genomen om een woonhofje te realiseren.

De Wierdense ouderenadviseurs hebben het plan besproken en van allerlei adviezen voorzien. 

De Wierdense ouderenbonden hebben het plan laten toelichten op hun gezamenlijke bijeenkomst. De Gemeente Wierden kwam met de vraag of het plan gecombineerd kan worden met een Huis van de Wijk voor Wierden Noord.

 

Met wijkbewoners is gesproken over allerlei invullingen van het Huis van de Wijk. Met ruim 20 Wierdense bewoners die er graag willen wonen wordt gesproken over hoe dit samen ingevuld en uitgevoerd kan worden. Met zorgorganisaties is gekeken naar hoe mensen hier zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in levensloopbestendige appartementen en hoe de zorg op maat, 24 uur per dag, zo nabij mogelijk beschikbaar kan zijn. Er is contact - of zijn gesprekken gaande met directe buren, makelaar, woningbouwvereniging, potentiële financiers, tekenaars, bouwers, energie- deskundigen en, niet te vergeten, andere Overijsselse initiatieven. Met hogescholen zijn onderzoeken gedaan van persoonlijke wensen van ouderen tot energie neutraal en circulair bouwen en exploiteren. 

Dit alles mede dankzij de concrete contacten en gesprekken met de medewerkers van de gemeente Wierden en de wethouders die zitting hadden in het vorige College van B&W. Allen zijn op locatie geweest en vinden het een constructief plan. Allen zien ook dat er, mogelijk, belemmeringen kunnen zijn. Denk o.a. aan wat vroeger de contingenten werden genoemd. 

Alle nieuwgevormde fracties, na 21 maart, zijn geïnteresseerd en positief. Diverse raadsleden zijn op locatie geweest. Ook werd het project als voorbeeld genoemd tijdens de behandeling van de woonagenda in de gemeenteraadsvergadering. Binnenkort wordt kennisgemaakt met de nieuwe wethouders in het vertrouwen het constructieve contact en overleg te kunnen voortzetten.

 

Waar raakt bovenstaande aan de relatief nieuwe term: “Nieuwe democratie”

De VNG heeft een project Democratic Challenge.

Bij het lezen daarover ontstaat het gevoel dat medewerkers, raadsleden en (oud) wethouders van de gemeente Wierden dit in praktijk brengen. Zij ontvangen ons om te horen over het burgerinitiatief. Ze geven aan oprecht geïnteresseerd te zijn, stellen vragen en dragen suggesties aan. Daarmee verruimen ze het beeld voor de initiatiefnemers en laten de verdere ontwikkeling ook bij het initiatief. Tussentijds zijn er gesprekken om het proces gezamenlijk te bekijken. Dat wordt door de initiatiefnemers als ondersteunend ervaren. Ook wordt door hen gevraagd naar de contacten met - en de rol van o.a. de direct aanwonenden, de wijkbewoners en de mogelijk geïnteresseerden die er willen wonen. Zo is er de juiste aandacht bij de mensen die er direct bij betrokken zijn. 

De initiatiefnemers hebben een website gemaakt waar het plan en de ontwikkelingen te zien zijn en waarop veel gereageerd wordt. https://www.aandeweuste.nl/

Op dit moment wordt, op verzoek van de gemeente Wierden, het Principeverzoek geschreven.

Daarover zijn de mogelijk toekomstige bewoners van het hofje en een aantal wijkbewoners op diverse manieren geïnformeerd en geraadpleegd. Zo kunnen de beelden m.b.t. samen-wonen in het hofje en samen-werken en genieten van het Huis van de Wijk, zo concreet als nu mogelijk is, in het principeverzoek verwoord worden. Op verzoek van de gemeente is eerst een pré principeverzoek ingediend. De reacties daarop vanuit de gemeente zijn en worden weer verwerkt in het principeverzoek. Als initiatiefnemers ervaren we het proces, tot op heden, als volwassen, betrokken en ondersteunend, en daarmee passend daar waar het de nieuwe democratie betreft.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de bewoners/initiatiefnemers Weusteweg/Woestendijk.

Ton van Wijck.

 

 


23-05-2018 Nationale woonagenda 2018-2022, convenant Ministerie met o.a. VNG over bouw van 75.000 woningen per jaar.Publicatie 2e Kamerstuk van Minister Ollongren.

Minister Ollongren heeft de Nationale woonagenda 2018-2022 gepubliceerd waarbij er sprake is van een convenant met o.a. de Vereniging van Nederlandse gemeenten om te komen tot de bouw van 75.000 woningen per jaar om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het plan Aan de Weuste sluit naar onze mening volledig aan bij deze Nationale Woonagenda. De Gemeente Wierden kan door goedkeuring van het plan "Aan de Weuste" een bijdrage leveren aan haar aandeel in dit convenant en tevens zorgdragen voor een doorstroming op de woningmarkt in Wierden.  U kunt hier de bijbehorende documenten downloaden:

 

Download
Nationale_woonagenda_2018-2021.pdf
Adobe Acrobat document 44.5 KB
Download
bijlage bij nationale woonagenda 2018-20
Adobe Acrobat document 103.2 KB

21-04-2018 Ziekenhuis aan de voordeur.

Artikel in de Telegraaf, 21-04-2018: Zilveren kruis geeft hospitaal extraatje.

Het zilveren kruis is voornemens om ziekenhuizen welke een vijftal behandelingen bij de mensen thuis gaan uitvoeren i.p.v. in het ziekenhuis financieel te gaan belonen. Op zich is het uiteraard een prima idee dat mensen zoveel mogelijk thuis behandeld worden. Voor de patiënt is het prettiger om een behandeling in eigen omgeving te krijgen en ook de zorgkosten gaan ermee omlaag. De vraag is alleen of dit voordeel dan (alleen) bij het ziekenhuis terecht moet komen. Een soort van bonus (bijvoorbeeld verminderen eigen bijdrage) voor de patiënt zou ook op zijn plaats kunnen zijn

 

Citaat uit de Telegraaf:

"LEIDEN Chemotherapie, nierdialyse en zelfs de behandeling van psychoses moet de komende jaren op grote schaal bij mensen thuis gaan plaatsvinden. Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar van het land, gaat ziekenhuizen die hier aan meewerken een extraatje geven. Doel is om in drie jaar het aantal behandelingen thuis te vervijfvoudigen.

Als dat lukt, zal een op de tien behandelingen aan huis geleverd worden bij vijf groepen patiënten. Het gaat hierbij om hart- en vaataandoeningen, psychologische klachten, kanker, ouderenzorg en chronische aandoeningen.

In die laatste groep wordt een experiment uitgebreid waarbij spoedgevallen aan huis worden behandeld. Crisisdiensten kunnen zo voorkomen dat mensen met een psychose moeten worden opgenomen.

Het ontlast ook de hulpdiensten: bij een proef ging het aantal gedwongen opnames (opsluiting met toestemming van de burgemeester) met 10 procent omlaag. Het aantal toepassingen van dwangmiddelen tijdens de behandeling daalde met de helft.

Eigen keus

De thuisbehandeling gebeurt als patiënten dat zelf willen. Wie liever een chemokuur in het ziekenhuis ondergaat, wordt niet gedwongen dit thuis te doen.

Voor hartpatiënten zal het veelal een zegen zijn dat ze thuis zelf kunnen monitoren hoe het met bijvoorbeeld de bloeddruk staat, verwacht directievoorzitter Georgette Fijneman van Zilveren Kruis. Bij een proef kreeg 74 procent van de deelnemers op eigen kracht te hoge bloeddruk onder controle. Voor artsen is het prettig dat de data meteen inzichtelijk zijn, en niet eens in de paar maanden bij een routinebezoek aan de polikliniek. „Als er iets verandert in de waarden, kan meteen een afspraak worden gemaakt om te kijken wat er aan de hand is.”

De veranderingen moeten op termijn gaan zorgen voor minder zorgkosten. Veel ziekenhuizen zijn daarom terughoudend om mee te doen met dergelijke projecten, omdat ze vrezen dat het ze omzet gaat kosten. Om die te verleiden mee te doen, geeft Zilveren Kruis ze aanvankelijk extra geld voor de vaste lasten. Zo kunnen ze de capaciteit afbouwen zonder dat er financiële problemen ontstaan.

Zorgeconomen waarschuwen dat dit de zorg niet goedkoper hoeft te maken. Xander Koolman: „Als de zorg verplaatst wordt is het de vraag of de vrijgevallen capaciteit in het ziekenhuis niet wordt opgevuld met behandelingen die we vorig jaar nog niet nodig vonden.” Zilveren Kruis probeert dit te voorkomen door afspraken over krimp te maken."


13-04-2018 Ouderen zoeken droomwoningen welke er nu niet zijn.

Artikel in de Telegraaf, 13-04-2018: Ouderen zoeken droomwoningen welke er nu niet zijn: hele keten loopt vast

Onderstaand artikel uit de telegraaf bevat uitspraken van de NVM en de Rabobank. De uitspraken bevestigen nogmaals, zoals alle artikelen van het laatste jaar inzake de woningnood, dat er een enorme behoefte is aan seniorenwoningen op een wijze zoals ook wij willen realiseren in het plan "Aan de Weuste".  Laten we hopen dat de ambtenaren van de gemeente Wierden wel meegaan in dit soort vernieuwende plannen waarbij in een enorme behoefte inzake betaalbare huisvesting voor senioren wordt voorzien, inclusief de behoefte van een eigen tuintje. Een mogelijkheid welke in het plan "Aan de Weuste" geheel wordt geboden. Hierdoor zal ook de doorstroming op de woningmarkt in Wierden weer een boost krijgen voor jongere woningzoekenden, hetgeen ook geheel aansluit bij de woonagenda 2018-2022 van de gemeente Wierden.

Citaat uit de Telegraaf:

Ouderen zoeken droomwoningen die er nu niet zijn: hele keten loopt vast 

Nog geen drie jaar na de crisis draait de Nederlandse woningmarkt terug in het slot. Omdat veel ouderen eengezinswoningen bezet houden, stromen jonge gezinnen en starters niet door naar hun nieuwe droomhuis.

 

Door de hoge vraag en de te lage productie van nieuwbouw begint de traditionele verhuisketen in de Nederlandse woningmarkt zwaar verstoord te raken door de steeds grotere groep zittenblijvers. Jonge gezinnen verlaten hun appartement niet om plaats maken voor starters, omdat veel ouderen hun eengezinswoning bezet blijven houden.

„Senioren zoeken iets wat er niet is: luxe appartementen of bungalows met een klein tuintje. Die woningen zijn er alleen te weinig”, zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). „Hierdoor stromen senioren niet door naar hun ideale woning voor hun nieuwe levensfase. Zij blijven dan maar zitten in hun eengezinswoning, soms zelfs alleen.”

 

Concurrentie

Met slechts 50.999 is het aanbod koophuizen in de eerste drie maanden van 2018 geslonken naar het laagste niveau in de afgelopen zestien jaar, zo blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van de NVM. Niet alleen blijft de productie van nieuwbouwwoningen achter, ook zetten steeds minder huizenbezitters hun eigendom in de etalage. „Vergeleken met een jaar geleden wordt er 8 procent minder te koop gezet”, weet Jaarsma.

Steeds meer mensen die willen verhuizen, zetten hun woning pas in de verkoop als zij eerst een nieuw onderkomen hebben gevonden. „In principe zijn er nog veel woningen die op dit moment te koop kunnen staan vanwege de verhuiswens van mensen”, stelt woningmarkteconoom Christian Lennartz van Rabobank. „Woningbezitters weten echter dat hun eigen huis binnen een week is verkocht, maar dat het behoorlijk veel tijd kost om zelf een geschikte nieuwe woning te vinden. De concurrentie is namelijk moordend. Voor de woningmarkt is het echt een probleem als iedereen eerst wacht op nieuwe schoenen, voor de oude schoenen worden verkocht.”

Juist de verhuisdrang van ouderen is belangrijk voor de gehele woningmarkt, benadrukken Jaarsma en Lennartz. „Zij bepalen de doorstroming van de hele keten”, zegt laatstgenoemde. „Als jonge gezinnen niet doorstromen naar een eengezinswoning, kunnen starters niet door naar een appartement.” Jaarsma benadrukt dat senioren wel willen verhuizen, maar dan alleen naar hun ideale nieuwe onderkomen: „Zo ontstaat er steeds meer de situatie waarin iedereen in de hele huizenketen niet in de woning zit waar hij of zij eigenlijk graag zou willen zitten.”

 

Lennartz vult aan dat er ook geen heldere beleidsvisie is over ouderenwoningen: „De overheid stuurt aan op langer thuis wonen. Maar waar staat die kleinere woning met een eigen tuin dan? Wie zijn grote huis verkoopt, wil overwaarde cashen, voor de zorg voor later of om te doneren aan kinderen of kleinkinderen. Maar als je vier ton verdient met de verkoop van een eengezinswoning, dan voelt het raar om die in één keer neer te moeten leggen voor een kleiner appartement.”

Over de oplossing van het probleem zijn alle partijen het eens: „Bouwen, bouwen, bouwen.” Voor de productie moet volgens Lennartz meer de focus komen op de droomhuizen van ouderen. De NVM ziet een belangrijke oplossing in het recent genomen besluit van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken om sneller nieuwbouw te realiseren door onder meer stroperige procedures te verkorten.

 

Volgens Jaarsma duurt het nu te lang voor de schep de grond in gaat, vooral omdat ambtenaren te halsstarrig vasthouden aan alle details rond bestemmingsplannen. „Gemeenten timmeren het helemaal dicht, tot ver achter de komma. Bestemmingsplannen zijn vaak erg rigide en rechtlijnig. Al bij een kleine afwijking ligt de boel een hele tijd stil. Er kan veel sneller gebouwd worden als bouwers en andere belanghebbenden, zoals kopers en omwonenden, eerder in het traject worden betrokken.”

 

 


06-04-2018 Plan Knarrenhof in Zwolle in gebruik genomen

Zwolle - In Zwolle is onlangs het complex de Knarrenhof in gebruik genomen.

De Knarrenhof is een vergelijkbaar project als het plan "Aan de Weuste" en hopelijk kunnen wij ook een keer de melding maken dat het plan "Aan de Weuste" in gebruik is genomen. Zie voor meer informatie bijgaand artikel uit de Trouw van 5-4-2018.

Download
Noaberschap in de Knarrenhof
Artikel in Trouw, d.d. 5-4-2018, inzake het project De Knarrenhof in Zwolle
Knarrenhof.jpg
JPEG-bestand 2.4 MB

01-04-2018 Eerste nieuwsbrief "Aan de Weuste"

Wij zullen proberen regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen. De eerste nieuwsbrief is inmiddels verstuurd. Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief automatisch ontvangen stuur dan uw emailadres via het contactformulier. U kunt de nieuwsbrief van april 2018 ook hier downloaden.

 

Download
Nieuwsbrief "Aan de Weuste", april 2018.
nieuwsbrief april 2018.pdf
Adobe Acrobat document 2.9 MB

30-03-2018 Plan "Aan de Weuste" nu ook op Facebook

Wierden - Plan Aan de Weuste nu ook te volgen op de facebookpagina "Aandeweuste"

Vanaf 30-03 zijn de ontwikkelingen inzake het project "Aan de Weuste" ook op Facebook te volgen. De facebookpagina heeft de naam "Aande weuste". Volg ons, deel de pagina en geef likes of stel uw vragen ook per Facebook.

06-02-2018 Gemeente Wierden presenteert woonagenda 2018-2022

Wierden - De gemeente Wierden heeft de lokale woonagenda 2018-2022 ter inzage gelegd. 

In deze woonagenda geeft de gemeente Wierden haar wensen kenbaar inzake het actuele woonbeleid. Gedurende een periode van 6 weken kan men hiertegen een inspraakreactie indienen. Deze woonagenda kunt u downloaden op de website van de gemeente Wierden of via onderstaande link. Wij zijn verheugd dat de woonagenda Wierden op zeer veel punten aanbevelingen doet en conclusies trekt welke geheel aansluiten bij de wensen van het plan "Aan de Weuste".

Download
Woonagenda Wierden - 20182022.pdf
Adobe Acrobat document 1'001.2 KB

31-01-2018 Minister Ollongren pleit voor betaalbare huurhuizen aan Stadsgrenzen

UTRECHT - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) roept lokale bestuurders op om bouwen aan de stadsgrenzen toe te staan. We hebben de ruimte in ’het groen’ nodig. Er is nu al een woningtekort. De D66-bewindsvrouw doet niet alleen een oproep, ze geeft de markt ook wat: soepelere bouwregels.

De woningmarkt is niet meer zoals vroeger, toen het kabinet nog afdwong waar er gebouwd zou gaan worden. Dat is meer en meer een taak van gemeenten en provincies geworden. Zij zijn echter huiverig om bouwen aan de rand van de stad toe te staan, ziet het kabinet. Provincies protesteren dat het ten koste gaat van het groen.

Minister Ollongren hoopt dat het lokale bestuur meer lef gaat tonen. Ze wil dat er ’én binnenstedelijk én in het groen’ gebouwd gaat worden in plaats van alleen binnen de stadsgrenzen. „Ik hoop dat er na die gemeenteraadsverkiezingen ambitieuze colleges komen met wethouders van Wonen die echt lef hebben, die ervoor gaan zorgen dat er echt veel meer gebouwd gaat worden.”

Sommige gemeenten willen vooral binnen de stadsgrenzen de hoogte in gaan bouwen. Volgens Ollongren is dat niet genoeg. „Het is een oplossing maar niet dé oplossing.” De minister wil niet alleen lokale bestuurders met het probleem opzadelen, ze komt zelf ook met oplossingen. Ollongren wil voor de zomer een ’herstel- en bouwwet’ in de Kamer hebben behandeld, oorspronkelijk een CDA-plan. Daardoor moeten bouwprocedures sneller gaan. Er zouden dan bijvoorbeeld kortere beslistermijnen over bouwplannen gaan gelden en eventuele bezwaarschriften moeten sneller worden afgehandeld.

Betaalbaar

Uit een rapport van Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, bleek gisteren nogmaals hoe moeilijk het is om betaalbare huurwoningen te vinden als je een middeninkomen hebt. Om die middenhuur (huurprijs van circa 700 tot 1000 euro per maand) te stimuleren wil de minister, net als de commissie van Van Gijzel, dat corporaties meer ruimte krijgen om zich ook op die markt te begeven. De regels voor hen, zoals de zogenoemde markttoets, moeten worden versoepeld.

Het kabinet komt, om de bouw van dit soort huizen te stimuleren, met een website waar gemeenten en investeerders in de bouw elkaar kunnen vinden. Bovendien overweegt minister Ollongren ’serieus’ de aanbeveling van Van Gijzel om een speciaal fonds te starten waarbij lastige bouwprojecten door de overheid ’voorfinanciering’ krijgen, zodat het risico voor investeerders wordt verminderd.

Ollongren wil weliswaar dat er in het groen gebouwd wordt, maar spreekt de wens uit dat die nieuwe huizen dan wel ’groen’ zijn. Dus niet aangesloten zijn op aardgas en zonnepanelen hebben. „Steden zijn de groeimotoren van Nederland, daar is steeds meer werk. Dan moet je wel zorgen dat mensen er in de buurt kunnen wonen.

De meeste aandacht op de overspannen markt voor woningen, gaat uit naar de koophuizen. Begrijpelijk, want de prijzen stijgen razendsnel en kopers (en beleggers) verdringen zich als ergens in een stad een woning voor een redelijke prijs te koop is.

De ’gekte’ kan deels worden opgelost door te bouwen. Jaarlijks zijn minimaal 80.000 nieuwbouwwoningen nodig: 60.000 koopwoningen en 20.000 huurwoningen. En zelfs dat is niet genoeg. Zonder hoger bouwtempo is het huidige woningentekort volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars pas in 2040 gehalveerd naar ’een acceptabele 100.000 woningen’.

Dit is de rekening van het stilvallen van de nieuwbouw tijdens de afgelopen crisis. Maar de extreme markt voor koophuizen wordt óók veroorzaakt door een gebrek aan huurhuizen. Ongeveer 40% van de woningen in Nederland is een huurhuis, maar het overgrote deel daarvan is in eigendom van de woningcorporaties die alleen maar bouwen voor lagere inkomens.

Mensen met een middeninkomen kunnen nauwelijks een huurhuis vinden tegen redelijke voorwaarden en worden eigenlijk gedwongen een huis te kopen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dit probleem aanpakken door corporaties meer ruimte te geven om te bouwen voor het middensegment (huren tussen €700 en €1000 per maand) en plaats te maken in het land voor nieuwbouw. Als dit gedurfde plan slaagt, komt de markt voor huurhuizen beter op gang. En daarmee wordt de gekkigheid bij koophuizen een beetje getemperd.

(Bron: De Telegraaf)