Huis van de Wijk

Het pand aan de Woestendijk is pas 21 jaar oud en destijds gebouwd met hoogwaardige materialen en vele voorzieningen. In het huidige plan zal deze woning dan ook behouden blijven en als centrale voorziening kunnen functioneren.

 De aan te bieden mix van diensten zal ertoe moeten leiden dat de exploitatie van het Huis van de Wijk kostenneutraal zal zijn. Voor de exploitatie kan gedacht worden aan een Stichting die deze exploitatie op zich neemt.

Ideeën?

Heeft u ideeën over welke diensten, voorzieningen, enzovoort in het Huis van de Wijk geleverd kunnen worden, laat ons dit dan weten via het contactformulier.

 

Zorg

Gebruik door (para)-medische beroeps-

beoefenaars zoals huisarts, tandarts,

fysiotherapeut, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werker en 

consulenten op het gebied van zorg en welzijn. Zij leveren zorg op maat en adviezen daaromtrent, voor bewoners van de wijk en het hofje. 

Ontmoeten

Ontmoetingsplaats voor de bewoners van de appartementen en van de hele wijk.

Voor een kopje thee/koffie en 

uiteenlopende activiteiten.

 

Activiteiten

Voor en door bewoners van de wijk en het hofje. Gedacht kan worden aan cursussen, sport, spel en bewegen. Gezamenlijk tuinieren en onderhoud behoort ook tot de mogelijkheden.