Actuele informatie

In deze rubriek zult u de komende tijd geregeld geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom dit project.

 

Na reactie van de gemeente op het pre-principe verzoek worden de bewoners van de wijk geïnformeerd en om hun ideeën gevraagd. 

Uiteraard kunt u nu ook al uw ideeën of suggesties aan ons laten weten middels het contactformulier.

 

Nieuwsbrief

Wij zullen regelmatig een nieuwsbrief maken. Als u deze per email wenst te ontvangen stuur dan uw mailadres via het contactformulier. In de rubriek nieuws vindt u de al verschenen nieuwsbrieven. 

 


Voorbereidingen

Het plan is voorbesproken met wethouders en ambtenaren van de gemeente Wierden, de provincie en de directe buren van de aangrenzende percelen.

 

Er is een kerngroep van toekomstige bewoners geformeerd.

 

In mei 2019 is een pré-principeverzoek aan de gemeente Wierden en provincie Overijssel overhandigd

Plan aanpassingen

Er wordt overwogen om aanpassingen door te voeren in het basis projectplan. Suggesties van gemeente, provincie en omwonenden zullen nog worden beoordeeld en zo mogelijk in het plan worden verwerkt.

 

Het aantal voorgestelde woningen zal  veel minder zijn dan wat in het oorspronkelijke plan staat vermeld.

In het bestaande huis zullen mogelijk ook een aantal appartementen worden gerealiseerd. Het Huis van de Wijk zal daarom veel kleiner worden.

 

Het groen wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Waar dat niet mogelijk is, wordt het natuurlijk gecompenseerd.

Stand van zaken


Overleg gemeente Wierden

Met het einde van 2019 in zicht heeft de kerngroep met de gemeente Wierden overleg gehad. Omdat de groep belangstellenden zo groot is (meer dan 50) hebben we met elkaar mogelijke nieuwe plekken verkend.


Voorbereiding principeverzoek

In november 2019 heeft de groep toekomstige bewoners met elkaar afgesproken om een principeverzoek Ruimtelijke Ordening voor te bereiden.


Kerngroep

De kerngroep heeft eind oktober 2019 overleg. De kerngroep zal dan o.a. een volgende groepsbijeenkomst bespreken en plannen. In december zal overleg plaats vinden met Gemeente Wierden.


Bezoek aan Knarrenhof Zwolle

Op 26 september gaan leden van de kerngroep op bezoek bij de Knarrenhof in Zwolle.


29-08-19 Bijeenkomst

Op 29 augustus is een bijeenkomst voor de toekomstige bewoners geweest.

Besproken zijn de vragen, die binnen de groep leven.

Er is een kort verslag gedaan van de gesprekken met de gemeente Wierden en Provincie Overijssel.

Ook besproken de wijze waarop wij aan wijkbewoners van de Weuste willen vragen over hoe zij denken over het Huis van Wijk en over het Plan Aan de Weuste.

Binnenkort heeft de kerngroep een gesprek met de gemeente Wierden.

De mensen, die zich hebben aangemeld, ontvangen een verslag per email.


09-07-2019: bijeenkomst Gemeente Wierden en Provincie Overijssel

In Augustus zal door de kerngroep voor de geïnteresseerden in een bijeenkomst verslag worden uitgebracht over de gesprekken met Gemeente Wierden en Provincie Overijssel. Daarnaast is er gesproken met alle Wierdense politieke partijen.


23-05-2019: bijeenkomst

Op 23 mei 2019 hebben we een inspirerende en drukbezochte bijeenkomst gehad. Meer dan 30 mensen.

 

Er is door de kerngroep een samenvatting gegeven over de gesprekken met de provincie Overijssel en gemeente Wierden, met makelaar Weghorst en met projectontwikkelaar Roosdom-Tijhuis.

 

Samen met elkaar hebben we in groepjes gesproken over 4 tal onderwerpen:

1. Het Hofje.

2. De bewoners.

3. Huisje/appartement.

4. Huis van Wijk.

Samenvatting en uitkomsten van die gesprekken worden in een volgende bijeenkomst gepresenteerd.

Een kort verslag wordt binnenkort verstuurd.

 


20-03-19 Intentieverklaring getekend.

 

7 maart 2019 hebben we weer een bijeenkomst gehad met mensen die in het hofje willen wonen.

Er is gerapporteerd door de kerngroep leden over de gesprekken met o.a. de gedeputeerde mevr. van Haaf, de wethouder dhr. Coes, de woningbouwvereniging Reggewoon, een makelaar, een bouwer en een projectontwikkelaar.

 

We kregen, in genoemde gesprekken, het advies om de geïnteresseerden een intentieverklaring te laten tekenen.

Daartoe is 11 maart een mail uitgegaan.

Tot 29 april hebben inmiddels 28 mensen de intentieverklaring getekend.

 

Voor mensen die in een hofje in Wierden willen wonen bestaat nog steeds de mogelijkheid om de intentieverklaring te tekenen.

U kunt dit via de website contactformulier kenbaar maken.


Participanten:  Eigenaren van de percelen Woestendijk 2 en Weusteweg 13

  • Bert Evenwel (overleden 24 aug. 2018) en Herman Jonker
  • Jan en Marian Henning

Project coördinatie: Ton van Wijck

Project ontwerp: Bouwkundig Ontwerpburo Martin Oostenrijk