Actuele informatie

In deze rubriek zult u de komende tijd geregeld geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom dit initiatief.

 

Uiteraard kunt u ook al uw ideeën of suggesties aan ons laten weten middels het contactformulier.

 

 Stand van zakenOprichting Hôfke te Wierden

 

Op donderdag 20 augustus 2020 wordt een spa in de grond gestoken.

 

 

Bij notaris Schuurman van Van Goor en Schuurman notarissen in Wierden gaan Jan Buijse en Heino Denneman hun handtekening zetten op de oprichtingsakte van vereniging Hôfke te Wierden.

 

 

We hadden iedereen hierbij graag willen uitnodigen!

 

 

Maar corona maatregelen laten dat niet toe. Dus zullen we foto’s op de website plaatsen en een nieuwsbrief versturen. Ook de plaatselijke bladen krijgen een bericht.

 

 

In de komende oprichtingsbijeenkomst zullen we het samen vieren!

 

Vereniging Hôfke te Wierden i.o


17-08-20 Nieuwsbrief 2003

 

Nieuwsbrief 2003 is verzonden aan toekomstige leden en belangstellenden. 

Onderwerp is de oprichting van de vereniging Hôfke te Wierden.


23-07-20 Gesprek Notaris Van Goor en Schuurman over oprichting van de vereniging.

We hebben goed overleg gehad met de heer Spijkerboer over de oprichting van de vereniging Hôfke te Wierden.

 

Op dit moment wordt de concept oprichtingsakte besproken.

 

We verwachten dat we na 19 augustus de akte kunnen ondertekenen.

Als de datum bekend is, zullen we dat berichten.

 

We zijn Notaris Van Goor en Schuurman dankbaar dat zij ons willen helpen met de oprichting.

 03-07-20 Overleg gemeente Wierden

Het heeft de schijn dat er op dit moment niets gebeurt. Maar de schijn bedriegt......

 

Telefonisch is overleg geweest met gemeente Wierden.

Alle mogelijke locaties zijn besproken. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden  op die locatie (Is het kansrijk?) en de schatting wanneer het eventueel gerealiseerd kan worden (Over hoeveel jaar?)

Binnen de kerngroep zal komende periode de prioriteiten bepaald gaan worden: in welke mogelijke locatie(s) gaan we energie in steken?

In september 2020 gaan we verder in overleg met de gemeente Wierden.9-03-2020

 

In verband met de Corona virus pandemie nemen wij de volgende maatregelen:

 

We zullen tijdelijk geen bijeenkomsten organiseren.

 

Ook overleggen met organisaties zoals gemeente Wierden zijn uitgesteld.

 

Wij zullen via email en via deze website contact onderhouden met alle belanghebbenden.

 

We wensen iedereen goede gezondheid toe.

 

Kerngroep Hôfke te Wierden i.o.

 

 


Oudere Stand van Zaken berichten


23-05-20 Twentse Noabers Fonds steunt onze vereniging  Hôfke te Wierden.

We zijn erg blij mee dat Twentse Noabers Fonds besloten heeft ons financieel te ondersteunen!

 

Met deze steun kunnen we onze vereniging

Hôfke te Wierden oprichten.

 

Wil je meer weten over Twentse Noabers Fonds. Kijk dan eens op hun website https://www.twentsenoabersfonds.nl

 

En over de Twentse Noabers: https://www.twentsenoabersfonds.nl/


03-03-20 Bijeenkomst groep

Besproken zijn de recente ontwikkelingen en de plannen voor de nabije toekomst.

 

Toelichting is gegeven over de oprichting van een vereniging.  Als alles rond is zal de naam (een mooie naam, vinden wij!) bekend gemaakt worden. 

 

Het overleg met Gemeente Wierden is afgelast als gevolg van de Corona maatregelen. Wanneer het nieuwe overleg plaats vindt, is afhankelijk van deze maatregelen.


02-02-2020 Belangrijk nieuws over het project ‘Aan de Weuste’ 

 

Eén van de twee woningen, waar het project beoogd werd, is verkocht.

 

Dat betekent een herbezinning op deze locatie.

Daarover zal binnenkort gesproken worden met de, ongeveer 50, mensen die ingetekend hebben voor deze locatie.

Daarover vindt u binnenkort meer informatie op de website.

 

Naast deze locatie is er nog een aantal mogelijke locaties in beeld.

Daarover zijn we, o.a. met de gemeente Wierden, in gesprek.

 

In de gemeentelijke woonagenda wordt helder aangegeven dat levensloopbestendig wonen een prioriteit is.

 

Als vertegenwoordiger van de bovengenoemde groep zal de Kerngroep verder werken om realisatie dichterbij te brengen.

 

Ook als de locatie ‘Weusteweg/Woestendijk’ niet mogelijk blijkt te zijn, blijft het initiatief van samen wonen in een hofje springlevend! 

Op mooie vorderingen in 2020!

 

Met vriendelijke groet,

 

Kerngroep ‘Aan de Weuste’


Overleg gemeente Wierden

Met het einde van 2019 in zicht heeft de kerngroep met de gemeente Wierden overleg gehad. Omdat de groep belangstellenden zo groot is (meer dan 50) hebben we met elkaar mogelijke nieuwe plekken verkend.