19-03-2020

 

In verband met de Corona virus pandemie nemen wij de volgende maatregelen:

We zullen tijdelijk geen bijeenkomsten organiseren.

Ook overleggen met organisaties zoals gemeente Wierden zijn uitgesteld.

Wij zullen via email en via deze website contact onderhouden met alle belanghebbenden.

 

We wensen iedereen goede gezondheid toe.

 

Kerngroep


 

 

02-02-2020 Belangrijk nieuws over het project ‘Aan de Weuste’ 

 

Eén van de twee woningen, waar het project beoogd werd, is verkocht.

 

Dat betekent een herbezinning op deze locatie.

 

Daarover zal binnenkort gesproken worden met de, ongeveer 50, mensen die ingetekend hebben voor deze locatie.

 

Daarover vindt u binnenkort meer informatie op de website.

 

 

Naast deze locatie is er nog een aantal mogelijke locaties in beeld.

 

Daarover zijn we, o.a. met de gemeente Wierden, in gesprek.

 

In de gemeentelijke woonagenda wordt helder aangegeven dat levensloopbestendig wonen een prioriteit is.

 

Als vertegenwoordiger van de bovengenoemde groep zal de Kerngroep verder werken om realisatie dichterbij te brengen.

 

 

Ook als de locatie ‘Weusteweg/Woestendijk’ niet mogelijk blijkt te zijn, blijft het initiatief van samen wonen in een hofje springlevend! 
 

 

Op mooie vorderingen in 2020!

 

Met vriendelijke groet,

 

Kerngroep ‘Aan de Weuste’ 

 

 

 


Initiatief Woonhof in Wierden

Op deze web-site treft u informatie aan over het initiatief Woonhof in Wierden.

Middels deze site willen wij u informeren over dit initiatief en mocht u interesse hebben laat het ons dan weten.

Ook staan wij open voor opmerkingen en suggesties van uw kant en zullen we samen met de beleidsmakers en ontwerpers van dit initiatief deze input proberen te vertalen in de projectopzet om op deze wijze tot een voorbeeld project te komen waarin straks bewoners, belanghebbenden en omwonenden naar volle tevredenheid zullen meedoen.

 

 

 

 

Bijzonder concept

De laatste jaren is er in Nederland al een groot aantal plannen met woonhofjes gerealiseerd of staan in de stijgers. Om in Overijssel te blijven; De Knarrenhof in Zwolle, de 1e in Nederland, is geopend in maart 2018 en vergelijkbare projecten in Hardenberg, Losser, Oldenzaal, Zutphen, Deventer.....Van dit type worden er in Nederland 31 gerealiseerd. Zowel in de sociale- als vrije sector.

Elke keer opnieuw blijkt er een ruime belangstelling voor deze woonvormen te zijn met steeds veel meer kandidaten dan de geboden capaciteit. Ons initiatief in Wierden heeft de mooie componenten van genoemde hofjes in zich.