19-03-2020

 

In verband met de Corona virus pandemie nemen wij de volgende maatregelen:

We zullen tijdelijk geen bijeenkomsten organiseren.

Ook overleggen met organisaties zoals gemeente Wierden zijn uitgesteld.

Wij zullen via email en via deze website contact onderhouden met alle belanghebbenden.

 

We wensen iedereen goede gezondheid toe.

 

Kerngroep vereniging Hôfke te Wierden i.o.


 

 

02-02-2020 Belangrijk nieuws over het project ‘Aan de Weuste’ 

 

Eén van de twee woningen, waar het project beoogd werd, is verkocht.

 

Dat betekent een herbezinning op deze locatie.

Daarover zal binnenkort gesproken worden met de, ongeveer 50, mensen die ingetekend hebben voor deze locatie.

Daarover vindt u binnenkort meer informatie op de website.

  

Naast deze locatie is er nog een aantal mogelijke locaties in beeld.

Daarover zijn we, o.a. met de gemeente Wierden, in gesprek.

 

In de gemeentelijke woonagenda wordt helder aangegeven dat levensloopbestendig wonen een prioriteit is.

Als vertegenwoordiger van de bovengenoemde groep zal de Kerngroep verder werken om realisatie dichterbij te brengen.

  

Ook als de locatie ‘Weusteweg/Woestendijk’ niet mogelijk blijkt te zijn, blijft het initiatief van samen wonen in een hofje springlevend! 
  

Op mooie vorderingen in 2020!

 

Met vriendelijke groet,

 

Kerngroep ‘Aan de Weuste’ 

 

 

 


Vereniging Hôfke te Wierden

Op deze website treft u informatie aan over de vereniging Hôfke te Wierden.

Middels deze site willen wij u informeren over onze vereniging en mocht u interesse hebben laat het ons dan weten.

 

De vereniging heeft als doel om zonder winstoogmerk meerdere woonhofjes te realiseren in gemeente Wierden.

Hôfke te Wierden verbindt gelijkgestemden met elkaar die belangrijk vinden om zorg voor elkaar te hebben.

Dit in een tijd waarin ouderen meer op zich zelf zijn aangewezen omdat ze langer zelfstandig moeten blijven wonen.

Een plek waar verbinding kan worden gelegd tussen verschillende generaties die naar elkaar omzien.

 

Wij staan open voor opmerkingen en suggesties van uw kant. We zullen samen uw input proberen te vertalen om op deze wijze tot woonhof(jes) te komen waarin straks bewoners, belanghebbenden en omwonenden naar volle tevredenheid zullen meedoen.

 

Bijzonder concept

De laatste jaren is er in Nederland al een groot aantal plannen met woonhofjes gerealiseerd of staan in de stijgers. Om in Overijssel te blijven; De Knarrenhof in Zwolle, de 1e in Nederland, is geopend in maart 2018 en vergelijkbare projecten in Hardenberg, Losser, Oldenzaal, Zutphen, Deventer.....Van dit type worden er in Nederland 31 gerealiseerd. Zowel in de sociale- als vrije sector.

Elke keer opnieuw blijkt er een ruime belangstelling voor deze woonvormen te zijn met steeds veel meer kandidaten dan de geboden capaciteit. Ons initiatief in Wierden heeft de mooie componenten van genoemde hofjes in zich.