Van een woonhof aan de 'woeste grond'

 

dromen heel veel mensen.

 

2020 vooral duurzaam en gezond.

 

Dat willen wij jullie wensen!

 

 

 

 

Uniek Plan

Op deze web-site treft u het concept projectplan 'Aan de Weuste' aan.

Middels deze site willen wij u informeren over dit plan en mocht u interesse hebben laat het ons dan weten.

Ook staan wij open voor opmerkingen en suggesties van uw kant en zullen we samen met de beleidsmakers en ontwerpers van dit plan deze input proberen te vertalen in de projectopzet om op deze wijze tot een voorbeeld project te komen waarin straks participanten, bewoners, belanghebbenden en de wijk naar volle tevredenheid zullen meedoen.

 

 

Voor een duidelijk beeld op het hofje en de woningen is in de tekening het groen (bomen en struiken) weggelaten.

 

Bijzonder concept

De laatste jaren is er in Nederland al een groot aantal plannen met woonhofjes gerealiseerd of staan in de stijgers. Om in Overijssel te blijven; De Knarrenhof in Zwolle, de 1e in Nederland, is geopend in maart 2018 en vergelijkbare projecten in Hardenberg, Losser, Oldenzaal, Zutphen, Deventer.....Van dit type worden er in Nederland 31 gerealiseerd. Zowel in de sociale- als vrije sector.

Elke keer opnieuw blijkt er een ruime belangstelling voor deze woonvormen te zijn met steeds veel meer kandidaten dan de geboden capaciteit. Ons plan in Wierden heeft de mooie componenten van genoemde hofjes in zich. De suggestie van de gemeente Wierden, om de combinatie van woonhofje en “Huis van de Wijk” te overwegen en te onderzoeken, maakt het project extra aantrekkelijk.

 

 

Project-plan

Uniek concept voor Wierden

Wonen in een hofje met de mogelijkheid tot zorg op maat.

Indicatief, als voorbeeld.

Appartement types

Varianten huur en koop van 

respectievelijk 40, 60 en 75m2

Basisschetsen.

Indicatief, als voorbeeld.

Huis van de Wijk

Diensten, activiteiten en ontmoetingsplaats voor bewoners van het hofje en de wijk, 


Participanten:  Eigenaren van de percelen Woestendijk 2 en Weusteweg 13

  • Bert Evenwel (overleden 24 aug. 2018) en Herman Jonker
  • Jan en Marian Henning

Project coördinatie: Ton van Wijck

Project ontwerp: Bouwkundig Ontwerpburo Martin Oostenrijk